മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spectrum Edit
    പൃഥക്കൃത പ്രകാശചിത്രം, വര്‍ണ്ണരാജി


spectrum Edit
Noun
    an ordered array of the components of an emission or wave


spectrum Edit
Noun
    a broad range of related objects or values or qualities or ideas or activities


Entries from Olam Open Database

Spectrum()::
    വര്‍ണ്ണഛായ,
    വര്‍ണ്ണരാജി,
    വര്‍ണ്ണരാജിയുടെ പ്രതിബിംബം,
Spectrum(adjective)::
    പ്രഭയുള്ള സാധനം കുറെ നോക്കിയശേഷം പിന്നെ നോക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും കാണുന്ന വര്‍ണ്ണഛായ,
    വര്‍മണ്ണഛായ,
Spectrum(noun)::
    പൃഥഃകൃത,
    സപ്‌തവര്‍ണ്ണപ്രദര്‍ശനം,
    തോന്നല്‍,
    ഛായാരൂപം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ offbeat, അധിസൃന്ദം, ശ്വസനവാഹനം, ഭാരൂപന്‍, ബലഹീനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean