മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sonorous Edit
    മുഴക്കമുള്ള, ഗംഭീരനാദമുള്ള


sonorous Edit
Adjective
    full and loud and deep
eg: a herald chosen for his sonorous voice


Entries from Olam Open Database

Sonorous(adjective)::
    മുഴക്കമുള്ള,
    ഗംഭീര നാദമുള്ള,
    ലോഹം പോലെ ശബ്‌ദിക്കുന്ന,
    ചിലമ്പുന്ന,
    ഇമ്പമുള്ള,
    മധുരതരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ selection, traction, ചെറുപയര്‍, മുന്നൂറ്റുകാരന്‍, ഫടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean