മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sharapnel Edit
    ചിന്നിച്ചിതറുന്ന വെടിയുണ്ട, തിരനിറഞ്ഞ വെടഗുണ്ട്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brutish, അതിതരണം, മുഞ്ചുക, മൂഷികാദം, ഉപശ്രുത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean