മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rung Edit
    സോപാനം, പടി


rung Edit
Noun
    a crosspiece between the legs of a chair


rung Edit
Noun
    one of the crosspieces that form the steps of a ladder


Entries from Olam Open Database

Rung(noun)::
    ഏണിപ്പടി,
    കസേരയുടെ പിന്‍ഭാഗത്ത്‌ കുറുകെയുള്ള തടിക്കഷണം,
    വളയം,
    സോപാനം,
    പടി,
    ആരോഹണം,
    കോവണിപ്പടി,
    കസേരയുടെ പിന്‍ഭാഗത്ത് കുറുകെയുള്ള തടിക്കഷണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ capacious, captivating, bear in mind, അംഘ്രീനാമകം, ഒന്നിയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean