മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rung Edit
    സോപാനം, പടി


rung Edit
Noun
    a crosspiece between the legs of a chair


rung Edit
Noun
    one of the crosspieces that form the steps of a ladder


Entries from Olam Open Database

Rung(noun)::
    ഏണിപ്പടി,
    കസേരയുടെ പിന്‍ഭാഗത്ത്‌ കുറുകെയുള്ള തടിക്കഷണം,
    വളയം,
    സോപാനം,
    പടി,
    ആരോഹണം,
    കോവണിപ്പടി,
    കസേരയുടെ പിന്‍ഭാഗത്ത് കുറുകെയുള്ള തടിക്കഷണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sniff, tymbal, പ്രയസ്തം, അടുക്കള, ആപക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean