മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

riyal Edit
    ദുബായ്, ക്വറ്റാര്‍


riyal Edit
Noun
    the basic unit of money in Saudi Arabia


riyal Edit
Noun
    the basic unit of money in Qatar


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sloop, മൃഗനാഭി, കാസാ, ശകുനി, നന്ദനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean