മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

regicide Edit
    രാജഘാതകന്‍


regicide Edit
Noun
    someone who commits regicide; the killer of a king


regicide Edit
Noun
    the act of killing a king


Entries from Olam Open Database

Regicide(noun)::
    രാജഘാതകന്‍,
    രാജഹത്യകന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇനവരി, ചവിട്ടടി, മലഞ്ചരക്ക്, അനൂപം, പറിയുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean