മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ransom Edit
    ബന്ധനമോചനം, ഉദ്ധാരണം


ransom Edit
Noun
    money demanded for the return of a captured person


ransom Edit
Noun
    payment for the release of someone


ransom Edit
Noun
    the act of freeing from captivity or punishment


ransom Edit
Verb
    exchange or buy back for money; under threat


ransom
    മോചനദ്രവ്യം


Entries from Olam Open Database

Ransom(noun)::
    ബന്ധനമോചനം,
    വീണ്ടെടുപ്പ്‌,
    ഉദ്ധാരണം,
    മോചനദ്രവ്യം,
    മറുവില,
    പ്രായശ്ചിത്തം,
    വീണ്ടെടുപ്പുദ്രവ്യം,
Ransom(verb)::
    തടവുകാരനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനു പണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആവശ്യപ്പെടുക,
    പണം കൊടുത്തു വീണ്ടെടുക്കുക,
    നല്‍കുക,
    മോചനദ്രവ്യം,
    ബന്ധനമോചനം,
    മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുക,
    മോചനദ്രവ്യം കൈപ്പറ്റുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boiling point, വര്‍ഗ്ഗീകരണം, വിനാമം, ഉറയ്ക്കുക, പടാവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean