മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

paraffine Edit
    തടി, കല്‍ക്കരി മുതലായവ സ്വേദനം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പരലകൃതിയായ ഒരിനം മെഴുക്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ murrain, അര്‍ദ്ധബോധം, അപ്രത്യയം, പ്രതന, ഗര്‍ഭമോചനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean