മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

panoplied Edit
    സര്‍വ്വായുധധാരിയായ, പടച്ചട്ട ധരിച്ച


panoplied Edit
Adjective
    equipped with the complete arms and armor of a warrior


panoplied Edit
Adjective
    in ceremonial attire and paraphernalia


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ even, ബഹിര്‍വ്യസനം, ചേതോഹരം, വപാ, മുപ്പല്ലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean