മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

necessitude Edit
    ആവശ്യം മുട്ട്


Entries from Olam Open Database

Necessitude()::
    ഗതികേട്‌,
    മുട്ട്‌,
Necessitude(noun)::
    ആവശ്യം,
    ദാരിദ്യ്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ choreography, മങ്കലം, ഇക്ഷുവില്ലന്‍, പ്രഥിപി, രുതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean