മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

missal Edit
noun
    പ്രാര്‍ത്ഥനാപുസ്തകം


missal Edit
Noun
    (Roman Catholic Church) a book containing all the prayers and responses needed to celebrate Mass throughout the year


Entries from Olam Open Database

Missal(noun)::
    റോമന്‍ കത്തോലിക്കരുടെ വേദപുസ്‌തകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plunge, stew, അധൂര്‍ത്തരജസ്, അനിഷം, ആസ്രവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean