മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

melodrama Edit
    സംഭവബഹുലവും സ്തോഭജനകവും ശുഭപര്യവസായിയുമായ നാടകം


melodrama Edit
Noun
    an extravagant comedy in which action is more salient than characterization


Entries from Olam Open Database

Melodrama(noun)::
    സംഭവബഹുലവും സ്‌തോഭജനകവും ശുഭ പര്യവസായിയുമായ നാടകം,
    അതിഭാവുകത്വം കലര്‍ന്നനാടകം,
    അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ നാടകം,
    അത്ഭുതകഥാനടനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brig, മംഗലകാലം, ഉപദേശം, ഉരുക്കുക, ഉത്തട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean