മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

melange Edit
    കലര്‍പ്പ, സമ്മിശ്രം


melange Edit
Noun
    a motley assortment of things


Entries from Olam Open Database

Melange(noun)::
    കലര്‍പ്പ്‌,
    സമ്മിശ്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hamper, laureate, outlast, queasy, relapse


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean