മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

maundy thursday Edit
    പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ച


Maundy Thursday Edit
Noun
    the Thursday before Easter; commemorates the Last Supper


Entries from Olam Open Database

Maundy thursday(noun)::
    പെസഹാവ്യാഴാഴ്‌ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bestride, cat, wizened, ചുറ്റ്, വിശ്ര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean