മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

matador Edit
    കാളപ്പോരില്‍ കാളയെക്കൊല്ലുന്നവന്‍


matador Edit
Noun
    the principal bullfighter who is appointed to make the final passes and kill the bull


Entries from Olam Open Database

Matador(noun)::
    കാളപ്പോരുകാരന്‍,
    കാളപ്പോരില്‍ കാളയെക്കൊല്ലുന്നവന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bash, primrose, അഷ്ടാഹം, ആദ്യഫലപ്പെരുന്നാള്‍, അകൃതഹസ്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean