മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mammon Edit
    ധനം, സമ്പത്ത്


mammon Edit
Noun
    wealth regarded as an evil influence


Mammon Edit
Noun
    (New Testament) a personification of wealth and avarice as an evil spirit
eg: ye cannot serve God and Mammon


Entries from Olam Open Database

Mammon()::
    ത്രിന്‍മയായോ പൈശാചികസ്വധീനമായോ കണക്കാക്കപ്പെടുമ്പോള്‍,
Mammon(noun)::
    ധനദേവത,
    ഐശ്വര്യദേവത,
    ധനം,
    അധാര്‍മ്മികരീതിയില്‍ ആര്‍ജ്ജിച്ച പണം,
    സമ്പത്ത്‌,
    കുബേരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ moan, അമൃതചതുഷ്ടയം, ബാലഹസ്തം, വേകുക, പ്രകൃതിതരള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean