മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

locker Edit
noun
    വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചെറിയ പെട്ടി
    a trunk for storing personal possessions; usually kept at the foot of a bed (as in a barracks)


locker Edit
    ആഭരണങ്ങളോ ആഹാര സാധനങ്ങളോ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പുര അല്ലെങ്കില്‍ പെട്ടി
    A storage, compartment for clothes and valuables; usually it has a lock


locker Edit
noun
    താഴിട്ടു പൂട്ടാവുന്ന പെട്ടി
    a fastener that locks or closes


Entries from Olam Open Database

Locker(noun)::
    വലിയപെട്ടി,
    കപ്പലിലെ ഭക്ഷണസാധനപ്പുര,
    താഴിട്ടു പൂട്ടാവുന്ന പെട്ടി,
    താഴിട്ടു പൂട്ടുന്നവന്‍,
    പൂട്ടുളള അറകള്‍,
    സ്വന്തം വസ്‌തുക്കള്‍ താത്‌ക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചെറിയ പൂട്ടുള്ള അറകള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tartar, vituperate, അടല്മഴ, അനവാപ്ത, അനാഗസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean