മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lass Edit
    പെണ്‍കുട്ടി, കന്യക, പ്രിയ


lass Edit
Noun
    a girl or young woman who is unmarried


Entries from Olam Open Database

Lass(noun)::
    യുവതി,
    പെണ്‍കുട്ടി,
    കന്യക,
    പ്രിയ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mobilize, ചൊറുപ്പ്, വിഭൂഷിത, അമ്പറ, താരിണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean