മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

intercessor Edit
    മദ്ധ്യസ്ഥന്‍ , മറ്റുള്ളവരോട് ദയകാണിക്കണമെന്ന് അവര്‍ക്കു വേണ്ടി, വാദിക്കുന്നയാള്‍
    A negotiator who acts as a link between parties


intercessor Edit
Noun
    a negotiator who acts as a link between parties


Entries from Olam Open Database

Intercessor(noun)::
    മധ്യസ്ഥന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bay, അട്, അമ്ലവല്ലി, അംഗസാദം, ആഭരണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean