മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inroad Edit
noun
    ആക്രമണം, കയ്യേറ്റം


inroad Edit
Noun
    an encroachment or intrusion
eg: they made inroads in the United States market


inroad Edit
Noun
    an invasion or hostile attack


Entries from Olam Open Database

Inroad()::
    ഇടപെടൽ,
Inroad(noun)::
    ആക്രമണം,
    കയ്യേറ്റം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gigantic, provenance, അമുണ്ടി, അമരഭര്‍ത്താവ്, പ്രാവരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean