മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

grist Edit
    ഒരിക്കല്‍ പൊടിക്കുന്ന ധാന്യം


grist Edit
Noun
    grain intended to be or that has been ground


Entries from Olam Open Database

Grist(noun)::
    ഒരിക്കല്‍ പൊടിക്കുന്ന ധാന്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ream, vault, അബിന്ധനം, പച്ചക്കാമദേവന്‍, golden opportunity


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean