മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fuy Edit
    തമാശയ്ക്കു വകനല്‍കുന്ന, കോമാളിത്തമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ wont, അപാര്‍ണ്ണ, വ്യതിരിക്ത, വേദ, മനുഷ്യത്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean