മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

founce Edit
    പാവാടയടെ മേല്‍ വക്കില്‍വച്ചു തുന്നുനന തൊങ്ങല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ forswear, hover, zillion, അലങ്കരാസാധനചതുഷ്ടയം, മൗലിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean