മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fiancee Edit
    പ്രതിശ്രുതവധു
    fiancée, A woman who is engaged to be married


Entries from Olam Open Database

Fiancee()::
    പ്രതിശ്രുതവധു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ military, ബോധാനയന്‍, ചോഹാരി, വൃക്ക, വിസാരകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean