മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

evangelisation Edit
    സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം
    Preaching the gospel


evangelisation Edit
Noun
    The act of evangelizing; the state of being evangelized


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ruminate, വെളിര്‍, പ്രിയന്‍, പൊന്‍മയ, ശാബ്ദികന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean