മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

easter Edit
    ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്പു തിരുന്നാള്‍


easter Edit
Noun
    a wind from the east


Easter Edit
Noun
    a Christian celebration of the Resurrection of Christ; celebrated on the Sunday following the first full moon after the vernal equinox


Entries from Olam Open Database

Easter(noun)::
    ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ് തിരുനാള്‍,
    ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പുനരുത്ഥാന ഉത്സവം,
    ദു:ഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതലുള്ള വാരാന്ത്യം,
    ക്രിസ്‌തുവിന്റെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പു തിരുനാള്‍,
    ഈസ്റ്റര്‍,
    ക്രിസ്‌തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാന ദിനാഘോഷം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ struggle, ഇഭഭരം, പ്രാണധാരകം, ഭര്‍ഗ്ഗിക്കുക, വിതഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean