മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

duress Edit
noun
    ബലാല്‍ക്കാരം, ജയിലിലിടല്‍


duress Edit
noun
    നിര്‍ബന്ധിച്ചു ചെയ്യിക്കല്‍
    compulsory force or threat
eg: confessed under duress


Entries from Olam Open Database

Duress()::
    ജയിലിലിടല്‍,
Duress(noun)::
    ആരെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭീഷണിയോ ബലാല്‌ക്കാരമായ പ്രവൃത്തിയോ,
    ബലാല്‍ക്കാരം,
    നിര്‍ബന്ധിച്ചു ചെയ്യിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fake, lothario, അശോകവനിക, അജ്ഞേയ, അനാശകായനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean