മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

divagate Edit
verb
    ചുറ്റിക്കറങ്ങുക, വിഷയത്തില്‍ നിന്നു വ്യതിചലിക്കുക


divagate Edit
Verb
    lose clarity or turn aside especially from the main subject of attention or course of argument in writing, thinking, or speaking


Entries from Olam Open Database

Divagate(verb)::
    ചുറ്റിക്കറങ്ങുക,
    വിഷയത്തില്‍ നിന്നു വ്യതിചലിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fleece, ആശിരന്‍, ചരിത്രാ, വര്‍ദ്ധനം, കുംഭോദരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean