മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deepmost Edit
    ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cadge, അരുളുക, ക്ഷുധുനന്‍, സൂക്ഷ്മ, onrush


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean