മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dad Edit
    അച്ഛന്‍


dad Edit
Noun
    an informal term for a father; probably derived from baby talk


Entries from Olam Open Database

Dad(noun)::
    അച്ഛന്‍,
    പിതാവ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exasperate, multiple, overvalue, woe, അകാലനിര്യാണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean