മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

citron Edit
    ചെറുനാരകം, ചെറുനാരങ്ങ


citron Edit
Noun
    large lemonlike fruit with thick aromatic rind; usually preserved


citron Edit
Noun
    thorny evergreen small tree or shrub of India widely cultivated for its large lemonlike fruits that have thick warty rind


Entries from Olam Open Database

Citron(noun)::
    ചെറുനാരകം,
    ചെറുനാരങ്ങ,
    വള്ളിനാരങ്ങ,
    കേക്കുകള്‍ അലങ്കരിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫലത്തിന്‍റെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന തൊലി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hunt, specious, abate, അക്കപ്രശ്നം, മുന്ന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean