മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cissy Edit
    സ്ത്രൈണസ്വഭാവമുള്ള പയ്യനോ പുരുഷനോ


cissy Edit
Adjective
    having unsuitable feminine qualities


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impassable, ആത്തായുധ, ഭൂമുഖം, മായക്കാരന്‍, കിരാണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean