മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chiropractor Edit
noun
    സന്ധിരോഗചികിത്സകന്‍


chiropractor Edit
Noun
    a therapist who practices chiropractic


Entries from Olam Open Database

Chiropractor(noun)::
    ഞരമ്പുരോഗത്തിന്‌ ചികിത്സിക്കുന്ന ആള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ regiment, tetanus, മടിത്തോക്ക്, പ്രാഗ്ഭവ, പ്രശ്നചോതന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean