മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chimpansee Edit
    ആള്‍ക്കുരങ്ങ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crinkle, flank, ചാടുവചനം, ചെമ്മരം, അനുയോജ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean