മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chancery Edit
    ലോര്‍ഡ് ചാന്‍സലര്‍ അദ്ധ്യക്ഷനായ കോടതി


chancery Edit
Noun
    a court with jurisdiction in equity


chancery Edit
Noun
    an office of archives for public or ecclesiastic records; a court of public records


Entries from Olam Open Database

Chancery(noun)::
    ലോര്‍ഡ്‌ ചാന്‍സലര്‍ അധ്യക്ഷനായ കോടതി,
    ഉന്നതാധികാരക്കോടതി,
    നീതിന്യായക്കോടതി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ skyscraper, അരിങ്കുഴല്‍, മരാമരം, ഇങ്ങുന്ന്, പോലുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean