മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cetacea Edit
    തിമിംഗലം


Cetacea Edit
Noun
    an order of Eutheria


Entries from Olam Open Database

Cetacea(noun)::
    തിമിംഗല കടല്‍പ്പന്നി മുതലായവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സസ്‌തനപ്രാണിവര്‍ഗ്ഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനവാപ്ത, അനിലജന്‍, അഭാവന, ചളി, ഹുക്കും


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean