മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

boulder Edit
    വലിയ പാറക്കഷണം


boulder Edit
Noun
    a large smooth mass of rock detached from its place of origin


Boulder Edit
Noun
    a town in north central Colorado; Rocky Mountains resort center and university town


Entries from Olam Open Database

Boulder(noun)::
    ഉരുളന്‍ കല്ല്‌,
    ഉരുളന്‍ പാറ,
    വലിയ പാറക്കഷ്‌ണം,
    പാറക്കല്ല്,
    പാറക്കഷ്ണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരമണം, അദേയദാനം, ആണാര്‍, വൈതാളികന്‍, അങ്കനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean