മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

benzene Edit
    പെട്രോളിയത്തില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു രാസദ്രാവകം


benzene Edit
Noun
    a colorless liquid hydrocarbon; highly inflammable; carcinogenic; the simplest of the aromatic compounds


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clew, മരക്കിഴങ്ങ്, മൗഖ, പൂര്‍വ്വതന, ക്വ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean