മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

beat off Edit
    ആക്രമണത്തെ തുരത്തുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ passive, pollinate, അലുവാച്ചി, ചമ്പകം, കുണ്ടികുലുക്കി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean