മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aussie Edit
noun
    ആസ്ട്രേലിയയിലെ പൗരന്‍
    a native or inhabitant of Australia


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അസ്ത്രശാല, ആന്നു, ഭുരണ്യുക്കള്‍, മുഴപ്പാട്, അളക്കര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean