മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

apothecary Edit
    മരുന്നു വ്യാപാരി, ഉപവൈദ്യന്‍


apothecary Edit
Noun
    a health professional trained in the art of preparing and dispensing drugs


Entries from Olam Open Database

Apothecary(noun)::
    രാസവസ്തുക്കള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയോ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആള്‍,
    മരുന്നു വ്യാപാരി,
    ഉപവൈദ്യന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമീര്‍, അഹിരാട്ട്, പ്രവണം, പക്ഷികീടം, കടുതല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean