മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

analgesia Edit
    വേദനയില്ലായ്മ, വേദനയില്‍നിന്നും ആശ്വാസം


analgesia Edit
Noun
    absence of the sense of pain without loss of consciousness


Entries from Olam Open Database

Analgesia(noun)::
    വേദനയില്ലായ്‌മ,
    വേദനാരാഹിത്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനന്തരൂപന്‍, ഇരിമ്പുപ്രതിമ, ബസ്സ്, അഭവ്യ, അഭിഷേകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean