മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aficionado Edit
    ഒരു പ്രത്യേകകളിയിലോ വിനോദത്തിലോ വളരെ താത്പര്യമുള്ളയാള്‍


aficionado Edit
Noun
    a fan of bull fighting


aficionado Edit
Noun
    a serious devotee of some particular music genre or musical performer


Entries from Olam Open Database

Aficionado(adjective)::
    ഏതെങ്കിലും കളികളോട്‌ അമിത താല്‍പര്യമുള്ള,
Aficionado(noun)::
    വിനോദ തല്‍പരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ immolate, ചോറ്റി, മെയ്യന്‍, പ്രകൃതിവിരുദ്ധം, semi skilled


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean