മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abused Edit
    അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട, ശകാരിക്കപ്പെട്ട, ശാസിക്കപ്പെട്ട
    Subjected to cruel, treatment


abused Edit
Adjective
    used improperly or excessively especially drugs
eg: an abused substance


abused Edit
Adjective
    subjected to cruel treatment
eg: an abused wife


abused
    തര്‍ജ്ജിത, ആക്രുഷ്ട, ആക്ഷിപ്ത


Entries from Olam Open Database

Abused(adjective)::
    അപമാനിക്കപ്പെട്ട,
    നിന്ദിക്കപ്പെട്ട,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ harp, ചെറുമന്‍, വക്തവ്യം, മാന്തളിര്‍, മന്ത്രവിത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean