മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സര്‍വ്വര്‍ Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    സര്‍വേയര്‍‌.
    Surveyor.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aright, അന്നതൃഷ്ണ, അനുപനീതന്‍, അനന്തക്ഷേത്രം, മനഃസ്വാസ്ഥ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean