മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിതുമ്പ് Edit
    കരച്ചില്‍
    cry


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകുത്സിത, അനേകമൂര്‍ത്തി, പ്രാക്ക്, ചണ്ഡാപതി, അശ്വതരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean