മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിജിഗീഷു Edit
    യോദ്ധാവ്, എതിരാളി
    warrior, opponent


Entries from Datuk Database

വിജിഗീഷു(നാമം):: യോദ്ധാവ്
വിജിഗീഷു(നാമം):: ആക്രമണകാരി
വിജിഗീഷു(നാമം):: എതിരാളി
വിജിഗീഷു(വിശേഷണം):: ജയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വിജിഗീഷു(വിശേഷണം):: കീഴടക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lexicography, ആത്മാധീനന്‍, വാഹിനി, പുടവമുറി, പൂള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean