മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വസാ Edit
    കൊഴുപ്പ്, മജ്ജ
    fat, marrow


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hither, അഞ്ചാറായി, ആപ്ലാവിത, ഇന്ദ്രജന്‍, ബ്രഹ്മചാരികെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean