മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വള്ളംകളി Edit
    കളിവള്ളങ്ങള്‍ മത്സരിച്ചു നടത്തുന്ന ജലോത്സവം
    boat race


വള്ളംകളി
    regatta


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജാക്ഷി, അഹങ്കൃത, ആരിഴ, ബധിരം, മായാമനുഷ്യന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean