മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേലവന്‍ Edit
    മേലധികാരി, ജന്മി
    superior officer, landlord


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indefeasible, precis, recruiter, അരിഷ്ടി, അനുരോധക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean